Goede doelen

Goede doelen

Al het ingezamelde geld tijdens de activiteiten die vzw Jelle organiseert, wordt aan het goede doel geschonken.

2022

Heroes for Zero

Heroes for Zero is een burgergroep die opkomt voor verkeersveiligheid en betere openbare ruimte. Ze gaan voor nul verkeersdoden en nul zwaargewonden in de Brusselse straten. Ze willen een stad die het sociale leven voorrang geeft op de doorstroming van gemotoriseerd verkeer. En ze willen een stad die eerst en vooral aan de meest kwetsbaren denkt – kinderen, ouderen en mensen met een beperking. Vzw Jelle ondersteunt Heroes for Zero met hun project om buurtbewoners zelf de verkeersonveiligheid in hun wijk aan te laten kaarten met de aankoop van een aantal meettoestellen.

Brain-Storm/Over-Hoop

Over-Hoop richt zich als lotgenotengroep zowel tot de ouders als tot de jonge verkeersslachtoffers zelf. Op ontmoetingsdagen is er ook aandacht voor de broers en zussen of grootouders. Over-Hoop staat open voor jongeren met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) maar ook voor zij die uitsluitend fysiek letsel opliepen. Over-Hoop is er voor kinderen en jongeren van 3 tot 35 jaar. Vzw Jelle steunt dit jaar de jongerenwerking van Over-Hoop: Brian-Storm, een groep mensen die leuke dingen ondernemen voor jongeren die betrokken raakten bij een verkeersongeval, zonder de hulp van de ouders.

2021

KOTlab

KOTlab is een woonproject in Leuven van vzw De Hulster, specifiek voor jongeren binnen de zogenaamde ’transitieleeftijd’: jonge mensen van 17 tot 25 jaar die kampen met psychische moeilijkheden en niet altijd de meest ondersteunende omgeving hebben om op te groeien. Ze bereiden hun bewoners zo goed mogelijk voor op het zelfstandige leven en de uitdagingen van het volwassen zijn. Via ‘1000km voor Jelle’ kunnen wij hen een ‘uithuispakket’ geven wanneer zij de stap maken om zelfstandig te gaan wonen. Omdat deze stap toch een stuk loslaten is zijn we heel blij dat we hen iets tastbaar kunnen meegeven om te koesteren.

Ouders van Verongelukte Kinderen

OVK biedt hulp en steun aan nabestaanden van (jonge) verkeersslachtoffers. We brengen families van dodelijke verkeersslachtoffers samen tijdens laagdrempelige activiteiten en ontmoetingen: praat- en luistergroepen, wandelingen, creatieve ontmoetingen, lotgenotenweekends,… Vanuit de ervaring en de expertise opgebouwd in de lotgenotenbeweging, werkt OVK er aan dat elk familielid van een (jong) verkeersslachtoffer kan rekenen op een menswaardige en efficiënte hulp. Daarom sensibiliseert OVK professionelen die in contact komen met families van verkeersslachtoffers. OVK strijdt voor meer verkeerveiligheid en onderneemt/neemt deel aan acties om alle weggebruikers bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid.

2019

De opbrengst van dit alles zal dit jaar geschonken worden deels aan vzw Bindkracht en een ander gedeelte zal naar vzw Akindo gaan; Akindo staat voor Actie voor KINDeren met Ongelijke kansen. vzw Akindo organiseert onvergetelijke vakanties voor maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen. Akindo laat via haar groepsvakanties vrijwilligers, kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare milieus samen genieten van zinvolle vrije tijd en leert hen vaardigheden aan om gesterkt, verbonden en positief in de samenleving te staan.

Hierdoor bevordert Akindo hun algemeen welzijn en integrale ontwikkeling en geeft ze als jeugdorganisatie mee vorm aan een sociaal geëngageerde samenleving.

2018

Revalidatiecentrum Pellenberg eenheid E233

De financiële bijdrage wordt gebruikt ter ondersteuning van een project waarbij ervaringsdeskundigen, ex-patiënten van de eenheid, de revalidanten vrijwillig bijstaan tijdens hun herstel van een amputatie, ruggenmergletsel, polytrauma of brandwonden.

www.uzleuven.be/nl/revalidatiecentrum


VZW Bindkracht – Landen

Deze vzw biedt een huis aan met woon- en zorgomgeving aan mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking. Dit huis wil een warme, geborgen, veilige en huiselijke thuis vormen voor personen met een beperking.

www.vzwbindkracht.be

2017

Dagcentrum De Piste – Houthalen-Helchteren

Via vzw Coma Limburg kwamen we in contact met dagcentrum De Piste. Dagcentrum  De  Piste  richt  zich  vooral  tot  volwassen  personen  met  een fysieke beperking en/of personen met een niet aangeboren hersenletsel. Aan hun schonk vzw Jelle een televisietoestel ter waarde van 2900 euro.

www.dienstencentrumklavertje.be/dagcentrum-de-piste

VZW Bindkracht – Landen

In 2017 schonk vzw Jelle via ‘De warmste week’ € 5.000 aan vzw Bindkracht.

2016

VZW Bindkracht – Landen

Indien u een donatie wenst te doen, kan dat op IBAN BE51 7360 2621 8962

Copyright VZW Jelle