Goede doelen

Goede doelen

Al het ingezamelde geld tijdens de activiteiten die vzw Jelle organiseert, wordt aan het goede doel geschonken.

2018

Revalidatiecentrum Pellenberg eenheid E233

De financiële bijdrage wordt gebruikt ter ondersteuning van een project waarbij ervaringsdeskundigen, ex-patiënten van de eenheid, de revalidanten vrijwillig bijstaan tijdens hun herstel van een amputatie, ruggenmergletsel, polytrauma of brandwonden.

www.uzleuven.be/nl/revalidatiecentrum


VZW Bindkracht – Landen

Deze vzw biedt een huis aan met woon- en zorgomgeving aan mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking. Dit huis wil een warme, geborgen, veilige en huiselijke thuis vormen voor personen met een beperking.

www.vzwbindkracht.be

2017

Dagcentrum De Piste – Houthalen-Helchteren

Via vzw Coma Limburg kwamen we in contact met dagcentrum De Piste. Dagcentrum  De  Piste  richt  zich  vooral  tot  volwassen  personen  met  een fysieke beperking en/of personen met een niet aangeboren hersenletsel. Aan hun schonk vzw Jelle een televisietoestel ter waarde van 2900 euro.

www.dienstencentrumklavertje.be/dagcentrum-de-piste

VZW Bindkracht – Landen

In 2017 schonk vzw Jelle via ‘De warmste week’ € 5.000 aan vzw Bindkracht.

2016

VZW Bindkracht – Landen

Indien u een donatie wenst te doen, kan dat op IBAN BE51 7360 2621 8962